خانه / Tag Archives: نحوه محاسبه اقساط تسهیلات بانکی

Tag Archives: نحوه محاسبه اقساط تسهیلات بانکی

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت اقساط مساوی

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت اقساط مساوی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید. ضمنا در جدول اکسل صرفاٌ مبلغ تسهیلات -نرخ سود - مدت قرارداد به ماه - فاصله اولین قسط -فاصله اقساط (اگر ماهانه باشد عدد ۱ ، اگر ۲ماه باشد عدد۲و ...) را مقابل پارامترهای مربوطه وارد نمایید .

ادامه مطلب

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی )

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید.

ادامه مطلب

نحوه محاسبه اقساط تسهیلات بانکی

برای محاسبه اقساط تسهیلات بانکی می توانید هر یک از فایلهای اکسل زیر را دانلود نموده و با وارد نمودن مبلغ تسهیلات ، نرخ سود و مدت قرارداد و فاصله اقساط در فایل اکسل مبلغ اقساط خود را محاسبه نمائید .

ادامه مطلب