خانه / Tag Archives: مباحث بانکی

Tag Archives: مباحث بانکی

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت اقساط مساوی

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت اقساط مساوی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید. ضمنا در جدول اکسل صرفاٌ مبلغ تسهیلات -نرخ سود - مدت قرارداد به ماه - فاصله اولین قسط -فاصله اقساط (اگر ماهانه باشد عدد ۱ ، اگر ۲ماه باشد عدد۲و ...) را مقابل پارامترهای مربوطه وارد نمایید .

ادامه مطلب

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی )

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید.

ادامه مطلب