خانه / Tag Archives: حقوق بانکی

Tag Archives: حقوق بانکی

آزمون المپیاد بانکی ۱۳۹۶( رایگان )

نخستین المپیاد شبکه بانکی خصوصی کشور با حضور ۱۴ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در تاریخ ۱۲ مرداد با همکاری کانون بانک ها و شرکت تابان خرد برگزار گردید. این آزمون که تعداد ۱۰۰ سوال تستی به مدت ۱۰۰ دقیقه  در نظر گرفته شده بود. به همین منظور جهت سنجش توان علمی کاربران  اقدام به تولید انلاین و افلاین آزمون مذکوربه شرح زیر گردید .

ادامه مطلب

آزمون حقوق مدنی(رایگان)

آزمون حقوق مدنی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۶۰ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون حقوق جزای عمومی و اختصاصی(رایگان)

آزمون حقوق جزای عمومی و اختصاصی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۵۹سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون حقوق تجارت (رایگان)

آزمون حقوق تجارت بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۵۸سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون آئین دادرسی مدنی(رایگان)

آزمون آئین دادرسی مدنی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۵۷سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون آئین دادرسی کیفری(رایگان)

آزمون آئین دادرسی کیفری بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۵۸سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت سال ۱۳۹۴ ( رایگان )

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۹۴ افلاین تحت سیستم اندروید و انلاین ، تعداد کل سوالات تستی ۱۲۰سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون تشریحی حقوق بانکی تخصصی ( رایگان )

آزمون انلاین حقوق بانکی به همراه سوالات و پاسخ نامه مربوطه جهت استفاده کاربران محترم تهیه گردیده است. تعداد کل سوالات تشریحی ۱۲۱ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۲۰ سوال جهت هر آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین شرکت نماید.

ادامه مطلب

آزمون های تشریحی حقوق بانکی

با سلام احتراماً مجموعه سوالات آزمون های تشریحی حقوق بانکی در ۱۳ سری به شرح ذیل جهت استفاده  و بهره برداری تقدیم می گردد ۱- آزمون حقوق بانکی – وثایق ملکی ( رایگان ) تعداد سوالات ۱۲ ۲- آزمون حقوق بانکی – املاک استیجاری، تملیکی و سرقفلی ( رایگان ) …

ادامه مطلب