خانه / Tag Archives: آزمون های استخدامی

Tag Archives: آزمون های استخدامی

آزمون تئوریهای مدیریت ( رایگان)

این مجموعه شامل ۵۰ آزمون آفلاین تحت سیستم اندروید بصورت رایگان می باشد که در هر آزمون تعداد ۴۰ سوال به مدت ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .کل سوالات این آزمون شامل ۲۴۸سوال در ارتباط با سوالات آزمون تئوریهای مدیریت می باشد که در بعضی از سایتها تحت عنوان آزمون استخدامی بانکها و سازمانهای دولتی ارائه می گردد .

ادامه مطلب

۳۲۸۱ سوال آزمون استخدامی ( رایگان)

چهت دانلود مجموعه هر بخش بصورت pdf بر روی فایل های مورد نظر در زیر کلیک نمائید . ۱- سوالات آزمون استخدامی- معارف اسلامی( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۲-سوالات آزمون استخدامی- کامپیوتر و فناوری اطلاعات (تعداد ۸۷ سوال به همراه پاسخنامه) ۳- سوالات آزمون استخدامی- زبان و ادبیات فارسی ( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۴- سوالات آزمون استخدامی- زبان انگلیسی ( تعداد ۲۶۴ سوال به همراه پاسخنامه) ۵- سوالات آزمون استخدامی- اطلاعات سیاسی و اجتمائی ( تعداد ۳۳۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۶- سوالات آزمون استخدامی- اطلاعات عمومی (تعداد ۶۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۷- سوالات آزمون استخدامی- آمار مقدماتی ( تعداد ۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی ) ۸- سوالات آزمون استخدامی- ریاضیات ( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی ) ۹- سوالات آزمون استخدامی- مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی ( تعداد ۱۱۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی )

ادامه مطلب

آزمون گارشناسی ارشد حقوق تجارت سازمان سنجش(رایگان)

آزمون افلاین تحت سیستم اندروید و انلاین گارشناسی ارشد حقوق تجارت سازمان سنجش - تعداد کل سوالات تستی ۲۸۲ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون بازاریابی(رایگان)

آزمون بازاریابی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۳۲سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت سال ۱۳۸۷ (رایگان)

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۸۷بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۲۰سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت سال ۱۳۸۸ (رایگان)

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۸۸بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۲۰سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت سال ۱۳۸۹ (رایگان)

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۸۹بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۱۵سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت سال ۱۳۹۰( رایگان)

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۹۰بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۱۸سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون وکالت ۱۳۹۱ ( رایگان )

آزمون وکلای دادگستری کانون وکلا در سال ۱۳۹۱بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۱۷سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون اقتصاد خرد و کلان ( رایگان )

آزمون افلاین تحت سیستم اندروید و انلاین آزمون اقتصاد خرد و کلان تعداد کل سوالات تستی ۸۰سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۲۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۱۵دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب