خانه / Tag Archives: آزمون علوم بانکی

Tag Archives: آزمون علوم بانکی

آزمون المپیاد بانکی ۱۳۹۶( رایگان )

نخستین المپیاد شبکه بانکی خصوصی کشور با حضور ۱۴ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در تاریخ ۱۲ مرداد با همکاری کانون بانک ها و شرکت تابان خرد برگزار گردید. این آزمون که تعداد ۱۰۰ سوال تستی به مدت ۱۰۰ دقیقه  در نظر گرفته شده بود. به همین منظور جهت سنجش توان علمی کاربران  اقدام به تولید انلاین و افلاین آزمون مذکوربه شرح زیر گردید .

ادامه مطلب

آزمون سمینار آموزش فروش حرفه ای خدمات بانکی

تعداد کل سوالات تستی ۶۰ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۲۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون۱۵دقیقه در نظر گرفته شده است . برای این آزمون نمره منفی معادل ۲۵% به ازاء هر پاسخ نادرست در نظر گرفته شده است

ادامه مطلب

آزمون علوم بانکی ( رایگان )

تعداد کل سوالات آزمون علوم بانکی بصورت تستی ۴۲۶ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۳۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۲۵ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون ضوابط و مقررات بانکی- سری ۱ ( رایگان )

آزمون افلاین تحت سیستم اندروید و انلاین ضوابطو مقررات بانکی - تعداد کل سوالات تستی ۲۰۰ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون بازاریابی(رایگان)

آزمون بازاریابی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۳۲سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب