خانه / قانون برنامه توسعه

قانون برنامه توسعه

قانون برنامه اول تا ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بعد از به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی ایران تا کنون ۵ برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اجرا گردیده است و برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از سال جاری تا سال ۱۳۹۹ اجرا خواهد شد . لذا علاقمندان به مفاد قانون برنامه توسعه اول تا ششم می توانند فایل pdf قوانین مذکور را دانلود نمایند .

ادامه مطلب