خانه / آزمون های عمومی

آزمون های عمومی

۳۲۸۱ سوال آزمون استخدامی ( رایگان)

چهت دانلود مجموعه هر بخش بصورت pdf بر روی فایل های مورد نظر در زیر کلیک نمائید . ۱- سوالات آزمون استخدامی- معارف اسلامی( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۲-سوالات آزمون استخدامی- کامپیوتر و فناوری اطلاعات (تعداد ۸۷ سوال به همراه پاسخنامه) ۳- سوالات آزمون استخدامی- زبان و ادبیات فارسی ( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۴- سوالات آزمون استخدامی- زبان انگلیسی ( تعداد ۲۶۴ سوال به همراه پاسخنامه) ۵- سوالات آزمون استخدامی- اطلاعات سیاسی و اجتمائی ( تعداد ۳۳۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۶- سوالات آزمون استخدامی- اطلاعات عمومی (تعداد ۶۵۰ سوال به همراه پاسخنامه) ۷- سوالات آزمون استخدامی- آمار مقدماتی ( تعداد ۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی ) ۸- سوالات آزمون استخدامی- ریاضیات ( تعداد ۲۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی ) ۹- سوالات آزمون استخدامی- مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی ( تعداد ۱۱۵۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی )

ادامه مطلب