چهارشنبه , خرداد ۱۴ ۱۳۹۹
خانه / آزمونهای مدیریتی

آزمونهای مدیریتی

آزمون روش تحقیق ( رایگان)

این مجموعه شامل ۵۰ آزمون آفلاین تحت سیستم اندروید و ۵۰ آزمون انلاین بصورت رایگان می باشد که در هر آزمون تعداد ۳۰ سوال به مدت ۲۰دقیقه در نظر گرفته شده است .کل سوالات این آزمون شامل ۲۹۴ سوال در ارتباط با سوالات آزمون روش تحقیق می باشد .

ادامه مطلب

آزمون تئوریهای مدیریت ( رایگان)

این مجموعه شامل ۵۰ آزمون آفلاین تحت سیستم اندروید بصورت رایگان می باشد که در هر آزمون تعداد ۴۰ سوال به مدت ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .کل سوالات این آزمون شامل ۲۴۸سوال در ارتباط با سوالات آزمون تئوریهای مدیریت می باشد که در بعضی از سایتها تحت عنوان آزمون استخدامی بانکها و سازمانهای دولتی ارائه می گردد .

ادامه مطلب

آزمون گارشناسی ارشد حقوق تجارت سازمان سنجش(رایگان)

آزمون افلاین تحت سیستم اندروید و انلاین گارشناسی ارشد حقوق تجارت سازمان سنجش - تعداد کل سوالات تستی ۲۸۲ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون بازاریابی(رایگان)

آزمون بازاریابی بصورت افلاین (تحت سیستم اندروید) و انلاین - تعداد کل سوالات تستی ۱۳۲سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب