آزمون المپیاد بانکی ۱۳۹۶( رایگان )

نخستین المپیاد شبکه بانکی خصوصی کشور با حضور ۱۴ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در تاریخ ۱۲ مرداد با همکاری کانون بانک ها و شرکت تابان خرد برگزار گردید. این آزمون که تعداد ۱۰۰ سوال تستی به مدت ۱۰۰ دقیقه  در نظر گرفته شده بود. به همین منظور جهت سنجش توان علمی کاربران  اقدام به تولید انلاین و افلاین آزمون مذکوربه شرح زیر گردید .

ادامه مطلب

آزمون روش تحقیق ( رایگان)

این مجموعه شامل ۵۰ آزمون آفلاین تحت سیستم اندروید و ۵۰ آزمون انلاین بصورت رایگان می باشد که در هر آزمون تعداد ۳۰ سوال به مدت ۲۰دقیقه در نظر گرفته شده است .کل سوالات این آزمون شامل ۲۹۴ سوال در ارتباط با سوالات آزمون روش تحقیق می باشد .

ادامه مطلب

آزمون سمینار آموزش فروش حرفه ای خدمات بانکی

تعداد کل سوالات تستی ۶۰ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۲۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون۱۵دقیقه در نظر گرفته شده است . برای این آزمون نمره منفی معادل ۲۵% به ازاء هر پاسخ نادرست در نظر گرفته شده است

ادامه مطلب

آزمون تئوریهای مدیریت ( رایگان)

این مجموعه شامل ۵۰ آزمون آفلاین تحت سیستم اندروید بصورت رایگان می باشد که در هر آزمون تعداد ۴۰ سوال به مدت ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .کل سوالات این آزمون شامل ۲۴۸سوال در ارتباط با سوالات آزمون تئوریهای مدیریت می باشد که در بعضی از سایتها تحت عنوان آزمون استخدامی بانکها و سازمانهای دولتی ارائه می گردد .

ادامه مطلب

آزمون اصول حسابداری (رایگان)

تعداد کل سوالات آزمون اصول حسابداری بصورت تستی ۲۲۴ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۳۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون علوم بانکی ( رایگان )

تعداد کل سوالات آزمون علوم بانکی بصورت تستی ۴۲۶ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۳۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۲۵ دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون قانون تجارت (رایگان)

تعداد کل سوالات آزمون قانون تجارتبصورت تستی ۱۰۲۲ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

آزمون کارشناسی ارشد حسابرسی(رایگان)

تعداد کل سوالات آزمون حسابرسی بصورت تستی ۳۲۳ سوال می باشد که بصورت رندم تعداد ۴۰ سوال جهت آزمون در نظر گرفته شده است و هر شرکت کننده می تواند ۵۰ مرتبه در آزمون آنلاین و ۵۰ مرتبه در آزمون بصورت افلاین تحت سیستم اندروید شرکت نماید. مدت هر آزمون ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت اقساط مساوی

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت اقساط مساوی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید. ضمنا در جدول اکسل صرفاٌ مبلغ تسهیلات -نرخ سود - مدت قرارداد به ماه - فاصله اولین قسط -فاصله اقساط (اگر ماهانه باشد عدد ۱ ، اگر ۲ماه باشد عدد۲و ...) را مقابل پارامترهای مربوطه وارد نمایید .

ادامه مطلب

فرمول محاسبه سود و اقساط تسهیلات بانکی بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی )

جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات بصورت پلکانی در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) مانند فروش اقساطی می توانید از فایل اکسل که بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی تهیه شده است استفاده نمایید.

ادامه مطلب